Tjänstebilsutmaningen

Tillsammans ställer vi om Sveriges fordonsflotta!

Visste du att 50 procent av alla nya bilar som säljs i Sverige köps av företag? 

Om företag och organisationer väljer miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar blir de själva mer hållbara, men de bidrar också till att hela Sverige kan köra fossilfritt.

Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar.

195

aktörer har antagit utmaningen

18800

bilar omfattas hos aktörerna

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland och en viktig del i detta är vår fordonsflotta. Utsläppen från inrikes transporter ska minskas med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, men omställningen går alldeles för långsamt. Idag står företag och organisationer för 50 procent av alla nybilsköp i Sverige. De tjänstebilar som köps idag, är alltså de som privatpersoner kan köpa om tre år. Genom att köpa eller leasa miljöbilar blir inte bara företag och organisationer själva mer hållbara – de bidrar också till att ställa om hela Sveriges fordonsflotta.

För att anta Tjänstebilsutmaningen krävs att man åtar sig att enbart köpa eller leasa miljöbilar, dvs elbilar (inkl vätgas), laddhybrider eller biogasbilar, som tjänstebilar och förmånsbilar. Definitionen för vad som räknas som miljöbil är samma som gäller för att omfattas av bonus inom det så kallade bonus-malus systemet. Därför omfattas inte bilar med förbränningsmotorer som körs på till exempel etanol eller biodiesel.

Ett teknikskifte bort från förbränningsmotorer behövs för att nå de klimatpolitiska målen. Även om biobränsle är en del av lösningen, kommer också stora volymer behövas för tyngre transporter och andra sektorer som är svårare att elektrifiera

För att anta utmaningen krävs att organisationen enbart kommer att köpa in eller leasa miljöbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar.

Bilmodeller

Definitionen för vilka bilar som godkänns i tjänstebilsutmaningen följer definitionen för vilka bilar som får bonus i bonus-malussystemet. För bilar köpta före 1 april 2021 gäller att bilen inte får släppa ut mer än 70 gram koldioxid per kilometer enligt EU:s mätmetod WLTP. För bilar köpta efter 1 april 2021 är gränsvärdet 60 gram per kilometer.

Tjänstebil och förmånsbil

En tjänstebil är en bil som ägs eller hyrs av arbetsgivaren och som den anställde får använda i tjänsten. Förmånsbilar får den anställde använda även privat. Utmaningen gäller alltså alla personbilar som en organisation äger eller leasar oavsett hur de används i verksamheten. I den här utmaningen räknar vi endast in personbilar som tjänstebilar. En lastbil, lätt lastbil, traktor, arbetsmaskiner och utryckningsfordon räknas alltså inte in.

När börjar utmaningen gälla?

Utmaningen gäller alla nya kontrakt som tecknas från och med ett år efter att organisationen antagit utmaningen.

Vilka riktar sig utmaningen till?

Alla företag, kommuner, regioner och organisationer som har eller planerar att köpa in eller leasa personbilar.

Jag godkänner att organisationens namn publiceras här på webbplatsen samt att organisationens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige och Tjänstebilsutmaningen. Jag godkänner också att införda personuppgifter hanteras av Fossilfritt Sverige i enlighet med regeringskansliets integritetspolicy.
Ja

*Uppgifterna publiceras på www.fossilfrittsverige.se

Regeringskansliets integritetspolicy


Aktörer som deltar i Tjänstebilsutmaningen

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.