Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

I en ny rapport ger Fossilfritt Sverige en bild över hur långt omställningen till fossilfrihet på många viktiga områden kommit. Trots att utsläppen av växthusgaser fortfarande ligger på alldeles för höga nivåer i relation till klimatmålen finns det mycket som tyder på att vi står i början av en dramatisk förändring som i slutändan kommer att göra oss oberoende av fossila bränslen.

Läs hela artikeln: Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

Inbjudan: Fossilfritt Värmland

TID: 18 januari 2018, 9:00 – 16:00
PLATS: Stadshotellet, Karlstad

Läs hela artikeln: Inbjudan: Fossilfritt Värmland

Fossilfritt Kronoberg – program

TID: 7 december 2017, 9:00 – 16:00
PLATS: IKEA-salen, Linnéuniversitet, hus N, Växjö

Läs hela artikeln: Fossilfritt Kronoberg – program

Video: Fossilfree cement, steel and fuel

Seminarium från klimatmötet, COP23, i Bonn om omställningen till en fossilfri basindustri. Se seminariet i sin helhet.

Läs hela artikeln: Video: Fossilfree cement, steel and fuel

Västragötaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige

Den 26 oktober 2017 lanserades ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” på Konserthuset i Göteborg. Här kan du se video upptagning från konferensen och höra podden som spelades in.

Läs hela artikeln: Västragötaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige

Förslag till ny godstransportpolitik

Sveriges mål är att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till 2030 samtidigt som godstransporterna förväntas öka med 50 procent till 2030. För att det ska vara möjligt måste de olika godstransportslagen användas på ett mer optimalt sätt. Idag underutnyttjas sjötransporterna och godstågstransporterna har svårt att nå både lönsamhet och leveranssäkerhet.

Läs hela artikeln: Förslag till ny godstransportpolitik

Färdplan för fossilfri åkerinäring

Fossilfritt Sverige och Sveriges Åkeriföretag inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft som ska visa hur åkerinäringen ska kunna bli fossilfri. Tillsammans med färdplaner från andra branscher kommer den att lämnas över till statsministern i mars 2018.

Läs hela artikeln: Färdplan för fossilfri åkerinäring