Färdplaner överlämnade till regeringen

Idag överlämnade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanerna, som både innehåller branschernas egna åtaganden och krav på politik, togs emot av miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan.

Läs hela artikeln: Färdplaner överlämnade till regeringen

Inspel till vätgasstrategin

Vätgas kommer få en viktig roll i utvecklingen av ett fossilfritt Sverige när det gäller att balansera elnätet, inom transportsektorn och på olika sätt inom industrin. Fossilfritt Sverige tar nu fram en vätgasstrategi och efterfrågar konkreta förslag på vad politiken och olika branschaktörer behöver göra för att stimulera en ambitiös vätgasutveckling i Sverige.

Läs hela artikeln: Inspel till vätgasstrategin

Resan mot ett fossilfritt Sverige

Var med och berätta om hur Sverige ska bli fossilfritt med hjälp av en ny powerpointpresentation.

Läs hela artikeln: Resan mot ett fossilfritt Sverige

Beräkna och redovisa utsläpp

Se sändningen från webseminariet i efterhand.

Läs hela artikeln: Beräkna och redovisa utsläpp

Vätgas- och ammoniakstrategi

Fossilfritt Sverige kommer att ta fram en strategi för hur användning av grön vätgas och ammoniak inom olika värdekedjor och sektorer ska kunna accelerera utvecklingen mot att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Läs hela artikeln: Vätgas- och ammoniakstrategi