Seminarium: Välja rätt tjänstebil – en billig klimatåtgärd

Personbilsflottan står inför ett teknikskifte. Hälften av alla nya bilar som säljs är tjänstebilar och förmånsbilar. Företag, kommuner, regioner och myndigheter har därmed en avgörande påverkan på sammansättningen av Sveriges fordonsflotta och därmed också möjligheterna att nå klimatmålet för transporterna och minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030.

Läs hela artikeln: Seminarium: Välja rätt tjänstebil – en billig klimatåtgärd

Fossilfritt Sveriges höstworkshop

Workshopen handlade om vilka som är de viktigaste klimatpolitiska frågorna för en kommande regering att ta tag i och hur digitaliseringen kan användas för att accelerera tempot i klimatarbetet. Se sändningen från workshopen och ta del av presentationerna här.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Sveriges höstworkshop

Samling av lärande exempel

Runt om i Sverige bubblar det av goda exempel på lyckat klimatarbete. För att fler ska ha möjlighet att ta efter samlar Fossilfritt Sverige nu in och sprider lyckade satsningar så att aktörerna inom initiativet ska kunna lära sig av varandras erfarenheter.

Läs hela artikeln: Samling av lärande exempel

Fossilfria transporter i Västernorrland

Under seminariet i Härnösand var fokus på hinder och möjligheter med att anta Transportutmaningen och att sätta ett mål för när ett företag eller en kommun kan nå fossilfria transporter. Det finns nu möjlighet att se seminariet i efterhand.

Läs hela artikeln: Fossilfria transporter i Västernorrland

Exponentiell utveckling kan leda till halverade utsläpp

Under torsdagen publicerades en rapport framtagen av Future Earth och Sitra med stöd av bland annat Fossilfritt Sverige. Exponential Climate Action Roadmap visar på potentialen hos olika sektorer av världsekonomin att halvera sina utsläpp av växthusgaser till år 2030. Det kommer dock att kräva kraftfullare politiska styrmedel och ett starkt ledarskap i klimatfrågan.

Läs hela artikeln: Exponentiell utveckling kan leda till halverade utsläpp

Inbjudan till Höstworkshop

Tid:10.00—15.30, 12 oktober (kaffe från 9.30)
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Läs hela artikeln: Inbjudan till Höstworkshop

Sommarhälsning från Svante Axelsson

Arbetet i Fossilfritt Sverige fortsätter med ökad intensitet att engagera olika grupper i samhället. Efter att vi tillsammans med nio branscher lämnat över färdplaner för fossilfri konkurrenskraft ligger nu flera andra branscher i startgroparna. Värmesektorn och IT-konsultsektorn är redan i full gång och sannolikt kommer det vara tio nya färdplaner som kommer att lämnas över till den kommande regeringen i början av nästa år. Det svenska klimatpusslet blir allt mer heltäckande.

Läs hela artikeln: Sommarhälsning från Svante Axelsson

Se seminarier ifrån Almedalen

Fossilfritt Sverige var med och arrangerade två seminarier under årets Almedalsvecka: ”Klimatpolitik för export och tillväxt” och ”Är vi redo? Så stärker vi totalförsvaret genom omställningen till fossilfria transporter”. Se seminarierna i sin helhet här.

Läs hela artikeln: Se seminarier ifrån Almedalen