Workshop: Hur höjer vi målen?

Under workshopen ”Hur höjer vi målen?” var temat hur vi genom att arbeta med våra egna mål är en del av det globala klimatarbetet. Efter de internationella klimatförhandlingarna i Bonn förra året inleddes det som kallas för Talanoa-dialogen. Det är ett initiativ från ordförandeskapet Fiji att involvera företag, föreningar, städer, regioner och andra intressenter i en respektfull, konstruktiv och lösningsinriktad dialog för att främja klimatarbetet. Målsättningen stämmer väl överens med Fossilfritt Sveriges arbetssätt och workshopen berörde hur vårt arbete kan passa in i den internationella kontexten.

Läs hela artikeln: Workshop: Hur höjer vi målen?

Konferensturnén är i mål

Fossilfritt Sverige har det senaste året genomfört sju konferenser runt om i landet för att belysa det regionala klimatarbetet. I samband med konferenserna skickades även en budkavle mellan arrangörsorterna med konkreta klimatåtgärder.

Läs hela artikeln: Konferensturnén är i mål

Fossilfritt Värmland

Efter konferenser i Norrköping, Lund, Piteå, Östersund, Göteborg och Växjö avslutades Fossilfritt Sveriges turné med regionala konferenser på Stadshotellet i Karlstad den 18 januari.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Värmland

Rapport: Synergier överallt?

En rapport som Fossilfritt Sverige låtit 2050 Consulting ta fram visar hur beslut om klimatåtgärder fattas oftast utan att alla effekter räknas in. Viktiga åtgärder uteblir därför eftersom de framstår som mer kostsamma än de i själva verket är.

Läs hela artikeln: Rapport: Synergier överallt?

Inbjudan till workhop: Hur höjer vi målen?

Tid: Tisdag 6 februari kl. 10.00-15.30
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Läs hela artikeln: Inbjudan till workhop: Hur höjer vi målen?

Fossilfritt Värmland – program

Tid: 18 januari 2018, 9:00 – 16:00
Plats: Stadshotellet, Karlstad

Läs hela artikeln: Fossilfritt Värmland – program

Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

I en ny rapport ger Fossilfritt Sverige en bild över hur långt omställningen till fossilfrihet på många viktiga områden kommit. Trots att utsläppen av växthusgaser fortfarande ligger på alldeles för höga nivåer i relation till klimatmålen finns det mycket som tyder på att vi står i början av en dramatisk förändring som i slutändan kommer att göra oss oberoende av fossila bränslen.

Läs hela artikeln: Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige

Inbjudan: Fossilfritt Värmland

TID: 18 januari 2018, 9:00 – 16:00
PLATS: Stadshotellet, Karlstad

Läs hela artikeln: Inbjudan: Fossilfritt Värmland

Fossilfritt Kronoberg – program

TID: 7 december 2017, 9:00 – 16:00
PLATS: IKEA-salen, Linnéuniversitet, hus N, Växjö

Läs hela artikeln: Fossilfritt Kronoberg – program

Video: Fossilfree cement, steel and fuel

Seminarium från klimatmötet, COP23, i Bonn om omställningen till en fossilfri basindustri. Se seminariet i sin helhet.

Läs hela artikeln: Video: Fossilfree cement, steel and fuel