Nationell solutmaning startar i Skåne

Solceller på taket senast år 2020. Så lyder utmaningen som lanserades i Malmö idag och som direkt antogs av 20 kommuner, företag och organisationer med bas eller verksamhet i Skåne.

Läs hela artikeln: Nationell solutmaning startar i Skåne

Fossilfritt Östergötland

Den 21 april hölls konferensen ”Fossilfritt Östergötland – möjligheter i en modernare morgondag” i Norrköping. Läs här om innehållet och lyssna på podden där flera av deltagarna intervjuas.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Östergötland

Konferensinbjudan:

Välkommen till en dag där vi bland annat diskuterar tio förslag till hindersröjning för att underlätta klimatarbetet i kommuner och städer.

Läs hela artikeln: Konferensinbjudan:

Förnybar budkavle till Sveriges lantbruk

LRF Östergötland har antagit som mål att 50 procent av deras företagsmedlemmar ska köra sina traktorer på 50 procent fossilfria drivmedel senast år 2020. Fossilfritt Sverige skickar nu en budkavle till alla LRF:s regionförbund att följa efter.

Läs hela artikeln: Förnybar budkavle till Sveriges lantbruk

Fossilfritt Skåne – Anmälan

Konferensturnén drar vidare till Lund och Malmö 16 maj. Programmet är under uppbyggnad men det går redan nu att anmäla sig.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Skåne – Anmälan

Utmaning: 100% fossilfria transporter

Fossilfritt Sverige skickar en utmaning till svenska företag och organisationer att senast 2030 endast utföra fossilfria inrikes transporter. Det är den första i en serie utmaningar som initiativet kommer ge till näringsliv, kommuner och organisationer.

Läs hela artikeln: Utmaning: 100% fossilfria transporter

Fossilfritt Sverige på konferensturné

Med konferensen ”Fossilfritt Östergötland” 21 april inleder Fossilfritt Sverige en konferensturné där syftet är att lyfta upp de satsningar och initiativ som genomförs i klimatarbetet runt om i landet.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Sverige på konferensturné

Fossilfritt Östergötland – program

Tid: 9.00-16.00, 21 april
Plats: Louis De Geer konsert & kongress, Flygeln

Läs hela artikeln: Fossilfritt Östergötland – program

Fossilfritt Sveriges referensgrupp

Fossilfritt Sveriges referensgrupp sammanträdde för första gången tisdagen 7 mars. Referensgruppen är tänkt att fungera som rådgivare och ett bollplank för den nationella samordnaren.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Sveriges referensgrupp

Tvåhundra vägar till fossilfrihet

På workshopen ”Tvåhundra vägar till fossilfrihet” samlades 8 mars över hundra representanter för aktörer inom Fossilfritt Sverige för att prata om nya former för samverkan.

Läs hela artikeln: Tvåhundra vägar till fossilfrihet