2018-12-04 Konferens: Överskott på kapital men underskott på klimatinvesteringar

2018-12-05 Biodrivtinget 2018 (arrangör: Biodriv Öst)

Genomförda:

2018-10-12 Höstworkshop

2018-10-03 Seminarium: Fossilfria transporter i Västernorrland

2018-07-04 Almedalen: Klimatpolitik för export och tillväxt – finns det blocköverskridande enighet om näringslivets krav?

2018-07-04 Almedalen: Är vi redo? – Så här stärker vi totalförsvaret genom en omställning till fossilfria transporter!

2018-05-09 Frukostseminarium: Förmånsbilen – en språngbräda till 2030 målet

2018-04-25 Överlämning av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

2018-03-06 Dialog om byggsektorns klimatomställning

2018-02-06 Workshop: Hur höjer vi målen?

2018-01-18 Konferens: Fossilfritt Värmland

2017-12-07 Konferens: Fossilfritt Kronoberg

2017-11-28 Frukostseminarium: Fossilfria transporter – vinst eller förlust?

2017-11-16 COP23: Cement, steel and fuel – making business of industry transition

2017-10-26 Konferens: Västra Götaland ställer om

2017-09-26 Höstworkshop

2017-09-20 Konferens: Fossilfritt Jämtland

2017-09-19 Konferens: Fossilfritt Norrbotten

2017-09-11 Släpp kommunerna loss

2017-07-04 Almedalen: Klimatkatastrof eller förnybar fest

2017-05-16 Fossilfritt Skåne

2017-04-21 Konferens: Fossilfritt Östergötland

2017-03-08 Workshop: Tvåhundra vägar till fossilfrihet

2016-11-11 Seminarium på klimatmötet i Marrakech

2016-10-26 Workshop: Från snack till handling – Hur pratar vi om klimatet så att lusten till handling växer?