Den 26 oktober anordnade Fossilfritt Sverige en workshop på temat hur vi kommunicerar kring klimatfrågan och den samhällsomställning som är nödvändig för att bli fossilfria. Workshopen riktade sig till både redan anslutna aktörer och potentiella framtida aktörer och blev snabbt fulltecknad med över 200 deltagare.

Dokumentation:

Ta del av programmet

Powerpointpresentationer:
Från Paris till Piteå – Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Fossilfritt Sverige – vägarna framåt – Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Klimatpsykologi – vad skapar handling, motivation och innovation? – Per E. Stoknes, psykolog, författare samt chef för Centrum för Grön Tillväxt, Norwegian Business School