Färdplan
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Uppvärmningsbranschen

Processägare: Värmemarknad Sverige genom Profu

Kontakt:
Kjerstin Ludvig, kjerstin.ludvig@profu.se
Håkan Sköldberg, hakan.skoldberg@profu.se

Debattartikel i Dagens Industri