Färdplan:
Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (pdf)

Processägare: Jernkontoret
Kontakt: Helen Axelsson, helen.axelsson@jernkontoret.se