Färdplan:
Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige (pdf)

Processägare: Jernkontoret
Kontakt: Helén Axelsson, helen.axelsson@jernkontoret.se

Media:
Debattartikel: Svensk stålproduktion kan bli avgörande för klimatet