I färdplanen ska de tekniska lösningarna presenteras samt vilka förutsättningar som bör gälla för att transformation till utsläppsfri ståltillverkning ska vara möjlig. Färdplanen kommer också att visa hur den svenska stålindustrin bidrar till globala utsläppsminskningar genom sina produkter och tjänster och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Processägare: Jernkontoret
Kontakt: Helen Axelsson, helen.axelsson@jernkontoret.se

Debattartikel i Dagens Nyheter