Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Skogsnäringen (pdf)

Processägare: Skogsindustrierna
Kontakt: Magnus Berg, magnus.berg@skogsindustrierna.se