Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Skogsnäringen (pdf)

Roadmap for fossil free competitiveness: Forest sector (in English)

Processägare: Skogsindustrierna

Kontakt: Magnus Berg, magnus.berg@skogsindustrierna.se