Processägare: Skogsindustrierna
Kontakt: Magnus Berg, magnus.berg@skogsindustrierna.se