Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Sjöfartsnäringen

Processägare: Föreningen Svensk Sjöfart
Kontakt: Fredrik Larsson, fredrik.larsson@sweship.se