Processägare: Föreningen Svensk Sjöfart
Kontakt: Pia Berglund, Pia.Berglund@sweship.se