Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Gruv- och mineralbranschen (pdf)

Processägare: Svemin
Kontakt: Erika Skogsjö, erika.skogsjo@svemin.se

Media:
Debattartikel: Nu gör vi gruvan fossilfri