Den svenska flygnäringen har genom branschföreningen Svenskt Flyg att tagi fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Flygbranschen (pdf)

Processägare: Svenskt Flyg
Kontakt: Henrik Littorin, henrik.littorin@svensktflyg.se