Den svenska flygnäringen kommer genom branschföreningen Svenskt Flyg att ta fram en färdplan för hur svenskt flyg kan bli fossilfritt. Färdplanen kommer visa hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

Processägare: Svenskt Flyg
Kontakt: Henrik Littorin, henrik.littorin@svensktflyg.se

Pressmeddelande