Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Dagligvaruhandeln (pdf)

Processägare: Svensk Dagligvaruhandel
Kontakt: Karin Brynell, karin.brynell@svdh.se