Processägare: Skanska
Kontakt: Agneta Wannerström, agneta.wannerstrom@skanska.se

Kommande seminarium:
2018-03-06 Dialog om byggsektorns klimatomställning