Processen leds av Betonginitiativet som är en  gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. Initiativtagare till Betonginitiativet är ByggVesta, Cementa och Svensk Betong.

Processägare: Svensk Betong
Kontakt: Malin Löfsjögård, malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Debattartikel i Upsala Nya Tidning