Färdplanen har tagits fram av Betonginitiativet som är en  gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. Initiativtagare till Betonginitiativet är ByggVesta, Cementa och Svensk Betong.

Färdplan:
Färdplan för klimatneutralkonkurrenskraft: Betongbranschen (pdf)

Processägare: Svensk Betong

Kontakt: Malin Löfsjögård, malin.lofsjogard@svenskbetong.se