I färdplanen analyseras vägen framåt för hur sysselsättning och lönsamhet kan öka parallellt med att utsläppen minskar. I arbetet kommer man att titta på hur politiken och näringen kan hjälpas åt med övergången till andra drivlinor, hur transporterna kan effektiviseras med ökad fyllnadsgrad och optimering av rutter och hur upphandlingar kan styras på ett sätt som gör att låga utsläpp premieras.

Processägare: Sveriges Åkeriföretag
Kontakt: Tove Wineger, tove.winiger@akeri.se

Debattartikel i NyTeknik