Färdplanen för IT-konsultbranschen ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Färdplanen görs inom ramen för Fossilfritt Sverige och det är Cybercom som projektleder arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot fossilfria och klimatpositiva affärsmöjligheter möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag.

Färdplanen ska tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som IT-konsultsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

En framgångsfaktor för färdplanen är att alla viktiga delar av värdekedjan ställer sig bakom den. Olika företrädare är därför välkomna att medverka i arbetsprocessen. Det är viktigt att vi får en bredd av olika aktörer relevanta för IT-konsultsektorn som deltar, till exempel kunder, leverantörer, städer och investerare.
Färdplanen kommer att presenteras för regeringen under hösten 2018.

Processägare: Cybercom
Kontaktperson: Dennis Pamlin, Dennis.Pamlin@cybercom.com

Styrgrupp:
Cecilia Pfannenstill, Quality & Sustainability Director, CGI
Kristina Cato, Head of Sustainability & Communications, Cybercom Group
Marcus Liu, Digital Transformation and Business Development, Almi
Maria Mähl, Director, Arabesque Asset Management
Matilda Gennvi Gustafsson, IoT Sustainability Director, Ericsson
Niclas Ihren, CEO, Founder, Matters Group
Niklas Grybe, Senior Advisor Digitalization, RISE
Staffan Movin, Managing Director, MTC; Program Director, KTH Executive School
Tomas Haglund, Nordic Director, Accenture Sustainability Strategy, Accenture

Referensgrupp:
Acando, Accenture, Advania, Antrop, Avega, B3IT, Boston Consulting Group, Berge, Bouvet, Caperio, Capgemini, Cartina, CGI, Combitech, Cybercom, Designit, Dewire, Dustin Group, Eicorn, Etteplan, eWork Group AB, Jayway, Knowit, Matters Group, Microsoft Enterprise Services, Netlight, Prevas, ProactIT, PWC, Semcon, SigmaITC, Softronic, Sweco Position, Tieto, Tritech, Usify, XLENT.