Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bergmaterialbranschen

Processägare: Sveriges bergmaterialindustri
Kontakt: Mårten Sohlman, marten.sohlman@sbmi.se

Media:
Debattartikel: Så bygger vi Sveriges fossilfria infrastruktur