Färdplan:
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bergmaterialbranschen

Processägare: Sveriges bergmaterialindustri

Kontakt: Mårten Sohlman, marten.sohlman@sbmi.se