Processägare: Sveriges bergmaterialindustri

Kontakt: Mårten Sohlman, marten.sohlman@sbmi.se