Utmaningar

Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter. Läs mer och anmäl din organisation till en utmaning här:

Transportutmaningen
Solutmaningen

Klimatväxlingsutmaningen

Tjänstebilsutmaningen

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna kommer tillsammans att ge en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Läs mer

Rundabordssamtal

För att röja undan hinder på vägen mot fossilfrihet samlar Fossilfritt Sverige aktörer för samtal runt särskilda ämnen för att lösa upp knutar mellan olika parter och hitta konstruktiva vägar framåt och enas om förslag som kan lämnas till riksdag och regering.

Läs mer

Referensgrupp

Fossilfritt Sverige har knutit till sig en referensgrupp för att samråda med kring initiativets verksamhet. Referensgruppen bidrar med ett konstruktivt arbetssätt och potential för samarbete mellan näringsliv och politik. Gruppen är även en tankesmedja där medlemmarna kan komma med nya idéer och planer för att genomföra dem.

 • Lena Ek, styrelseordförande Södra
 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen Naturvårdsverket
 • Johan Rockström, chef Potsdam Institute for Climate Impact Research
 • Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet
 • Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
 • Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar Axfood
 • Maria Långberg, hållbarhetschef SSAB
 • Bo Frank, kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun
 • Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC
 • Jenny Larsson, Local Sales and Marketing Manager för Power Grids, ABB
 • Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden
 • Åsa Pettersson, hållbarhetschef Scania