För att anta utmaningen innebär det att man har eller planerar ett klimatväxlingsprogram för organisationens resor.

Ett klimatväxlingsprogram innebär att man lägger en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser för att påverka den egna organisationen att välja andra alternativ. Pengarna som tas in på detta sätt kan sedan användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade projekt, antingen inom organisationen eller genom extern klimatkompensation.

Anta utmaningen genom att fylla i formuläret här.

Vi antar utmaningen:

Helsingborgs stad

Härnösands kommun

Kalmar kommun

Kristianstads kommun

Länsstyrelsen Skåne

Löfbergs

Växjö kommun