Fossilfria transporter
För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.

Köpta och utförda
Både resor och transporter som organisationen utför själva och de som köps in räknas. Endast om man betalat för själva transporten är man ansvarig för den. När det gäller kontinuerliga inköp från en leverantör är man ansvarig för att se till att transporten är fossilfri. Men ett inköp där säljaren i sin tur upphandlat transporten är man i det här fallet inte ansvarig för.

Resor
Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av arbetsgivaren.

Flyg
Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas därför inte in. Vi ser ju dock gärna att man även antar Klimatväxlingsutmaningen och klimatväxlar eller klimatkompenserar för sina flygresor.

Undantag
Målet sätts och utmaningen antas under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle.

Uppföljning av målen
Vi kontrollerar inte det. Att anta utmaningen innebär att man sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas med att nå. Vi kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet mot målsättningen går, inga sanktioner utdelas dock.