Transportutmaningen syftar bland annat till att få igång en dialog mellan transportföretag och transportköpare om hur man tillsammans kan arbeta för att minska växthusgasutsläppen. Genom att transportköpare antar utmaningen visar man för transportföretagen att det finns en efterfrågan på fossilfria transporter. På samma sätt visar transportföretagen genom att anta utmaningen att det finns möjligheter att ställa krav när man beställer transporter.

Här är de leverantörer av olika typer av transporttjänster som antagit Transportutmaningen:

Redan fossilfria transporter
Bzzt Stockholm AB
Din Tur
Ernsts Express AB
Förlängda Armen Åkeri AB
Kaj Inrikes AB
ADayservice AB

Fossilfria transporter 2020
Inlandsbanan AB

Fossilfria transporter 2021
Börjessons Charterbåtar HB

Fossilfria transporter 2022
Nordanå Transport AB
Polfärskt Bröd AB

Fossilfria transporter 2023
LEJA Åkeri AB

Fossilfria transporter 2024
m4 gruppen AB
Älmestad Kvarn och Transport AB

Fossilfria transporter 2025
Alfredsson Transport AB
Alltransport i Östergötland AB
Bring
Märsta Förenade Åkeriföretag AB
MTR Nordic
Närkefrakt ekonomisk förening
Taxi Stockholm 15 00 00

Fossilfria transporter 2027
Leja schakt och transport AB

Fossilfria transporter 2030
Arne Anderssons Åkeri AB
DHL Freight
Emanuelssons Transport AB
GDL AB
MaserFrakt AB
Sundfrakt AB
Swed Handling
Transdev Sverige
VSV Frakt AB