Grundkrav för att anta utmaningen
Organisationen har installerat solceller och producerar egen solel eller planerar att göra detta före år 2020. Det är den som äger eller leasar själva solcellerna som får tillgodoräkna sig dem i utmaningen.

Delägare solcellspark
Även att vara delägare i en solcellspark räknas in, men bara den andel av effekten som ni själva äger.