Klimatväxlingsprogram
Att inrätta ett klimatväxlingsprogram innebär att en organisation sätter ett eget pris på sina koldioxidutsläpp, i det här fallet i samband med resor. För varje resa som släpper ut koldioxid betalas ett belopp antingen som extern klimatkompensation eller internt till exempel till en insats som på något sätt bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Krav för att anta utmaningen
För att anta utmaningen ska man ha eller planera att inrätta ett klimatväxlingsprogram. Villkoret är att det på något vis tillkommer en extra avgift på resor med stora koldioxidutsläpp. Hur det utformas och vart pengarna går är upp till varje organisation.

Resor som ingår
I utmaningen finns inga krav på vilka resor som ska beläggas med extra avgift men klimatväxlingsprogram omfattar oftast flyg och bilresor med fossila drivmedel i tanken.