Bilmodeller

Definitionen för vilka bilar som godkänns i tjänstebilsutmaningen följer definitionen för vilka bilar som får bonus i bonus-malussystemet. Från och med 1 januari 2020 gäller att bilen inte får släppa ut mer än 70 gram koldioxid per kilometer enligt EU:s mätmetod WLTP.

Tjänstebil och förmånsbil

En tjänstebil är en bil som ägs eller hyrs av arbetsgivaren och som den anställde får använda i tjänsten. Förmånsbilar får den anställde använda även privat. Utmaningen gäller alltså alla personbilar som en organisation äger eller leasar oavsett hur de används i verksamheten. I den här utmaningen räknar vi endast in personbilar som tjänstebilar. Lastbilar, lätta lastbilar, traktorer, arbetsmaskiner och utryckningsfordon räknas alltså inte in.

När börjar utmaningen gälla?

Utmaningen gäller alla nya kontrakt som tecknas från och med ett år efter att organisationen antagit utmaningen.

Vilka riktar sig utmaningen till?

Alla företag, kommuner, regioner och organisationer som har eller planerar att köpa in eller leasa personbilar.

Till Tjänstebilsutmaningen