Bilmodeller
Fordon som får bonus i bonus-malus-systemet som införs 1 juli 2018. Det gäller elbilar (batteri och bränslecell), biogasbilar och de laddhybrider som i EU:s testkörcykel släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer.

Tjänstebil och förmånsbil
En tjänstebil är en bil som ägs eller hyrs av arbetsgivaren och som den anställde får använda i tjänsten. Förmånsbilar får den anställde använda även privat. Utmaningen gäller alltså alla personbilar som en organisation äger eller leasar oavsett hur de används i verksamheten. I den här utmaningen räknar vi endast in personbilar som tjänstebilar. En lastbil, traktor eller arbetsmaskiner räknas alltså inte in.

Från och med 2020
Utmaningen gäller alla kontrakt som tecknas efter den 1 januari 2020. Kontrakt som redan är tecknade och som löper ut efter 2020 och bilar som redan är inköpta räknas alltså inte in.

Vilka riktar sig utmaningen till?
Alla företag, kommuner, regioner, landsting och organisationer som har eller planerar att köpa in eller leasa personbilar.