I samverkansgrupperna arbetar aktörerna inom Fossilfritt Sverige över bransch- och sektorsgränser för att samla kunskap, identifiera problem, hitta synergieffekter och lösa upp konflikter inom särskilda områden. Det är möjligt för aktörer inom initiativet att anmäla sig till grupperna i efterhand här.

Samverkansgrupper: