I samverkansgrupperna arbetar aktörerna inom Fossilfritt Sverige över bransch- och sektorsgränser för att samla kunskap, identifiera problem, hitta synergieffekter och lösa upp konflikter inom särskilda områden. Det är möjligt för aktörer inom initiativet att anmäla sig till grupperna i efterhand här.

Samverkansgrupper:

  • Personbilar
  • Godstransporter
  • Flyg
  • Hållbara investeringar och finansieringsformer
  • Förnybar energi och energieffektivisering
  • Digitalisering och delningsekonomi
  • Fossilfrihet i avtal och upphandlingar