Mål:
I dagens samhälle värderas ägande högre än nyttjande av resurser. Exempelvis visar forskning att en bil står parkerad 92 procent av sin livslängd, medan du kör den i 5 procent , sitter i kö i 1 procent och letar efter parkering 1,6 procent. Målet är att uppnå ett samhälle där livsstilar och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön för framtida generationer. Då behöver vi ändra vår inställning och praktik till resursers betydelse och användning.

Målet med gruppen är att synliggöra digitaliseringens och delningsekonomins enorma potential för att uppnå ett hållbart samhälle – och på så sätt även påskynda omställningen till den cirkulära ekonomin. Detta gör vi genom att:
1. Lyfta fram konkreta exempel på skalbara och spridningsbara lösningar för delningsekonomi som har stor påverkan på hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och ekonomiskt
2. Snabba på omställningen till delningslösningar och cirkulära affärsmodeller som skapar största möjliga miljömässiga effekt
3. Skapa möjligheter för samarbeten i syfte att främja delningsekonomi för hållbar utveckling

Aktörer i gruppen:
afconsult
electricitystockholm
kom.goteborg
Intel
Kalmar läns museum
Linköpings kommun
off2off
Oskarshamns kommun
Positiva Pengar
Telenor
Telia
Örebro kommun
Östersunds kommun

Kontaktperson: Catherine Karagianni, Environmental Manager Telia Company,  Catherine.Karagianni@teliacompany.com