Mål:
I dagens samhälle värderas ägande högre än nyttjande av resurser. Exempelvis visar forskning att en bil står parkerad 92 procent av sin livslängd, medan du kör den i 5 procent , sitter i kö i 1 procent och letar efter parkering 1,6 procent. Målet är att uppnå ett samhälle där livsstilar och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön för framtida generationer. Då behöver vi ändra vår inställning och praktik till resursers betydelse och användning.

Målet med gruppen är att synliggöra digitaliseringens och delningsekonomins enorma potential för att uppnå ett hållbart samhälle – och på så sätt även påskynda omställningen till den cirkulära ekonomin. Detta gör vi genom att:
1. Lyfta fram konkreta exempel på skalbara och spridningsbara lösningar för delningsekonomi som har stor påverkan på hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och ekonomiskt
2. Snabba på omställningen till delningslösningar och cirkulära affärsmodeller som skapar största möjliga miljömässiga effekt
3. Skapa möjligheter för samarbeten i syfte att främja delningsekonomi för hållbar utveckling

Aktörer i gruppen:
Åsa Minoz, minoza
Helena Lindemark, Hållbart Utveckling
Fredrik Östlin, off2off
Sandra Tenggren, ÅF
Tang Stina, ÅF
Catherine Karagianni, Telia

Kontaktperson: Catherine Karagianni, Environmental Manager Telia Company,  Catherine.Karagianni@teliacompany.com