Fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Efter att vi tagit emot er anmälan återkommer vi med bekräftelse på ert deltagande. Fyll även i vilka målsättningar ni har på klimatområdet. Dessa kommer att publiceras på hemsidan.

För att delta i initiativet krävs att man svarar ja på följande två frågor:

Aktören ställer sig bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige.*
Ja Nej 

Aktören kan visa upp hur de egna utsläppen av växthusgaser ser ut idag och har tydliga mål för sina egna utsläppsminskningar.*
Ja Nej 

Beskriv kortfattat hur de målen ser ut.*

Samtycker aktören till att dess namn och målsättning för utsläppsminskningar publiceras här på webbplatsen samt att aktörens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige?*
Ja Nej 

*Obligatoriskt