Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen. Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk är välkomna att skicka in en anmälan.

Läs igenom aktörernas deklaration här och fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta. Efter att vi tagit emot er anmälan återkommer vi med bekräftelse på ert deltagande.

För att delta i initiativet krävs att man svarar ja på följande två frågor:

Aktören ställer sig bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige.*
Ja Nej 

Aktören kan visa upp hur de egna utsläppen av växthusgaser ser ut idag och har tydliga mål för sina egna utsläppsminskningar.*
Ja Nej 

Beskriv kortfattat hur de målen ser ut.*

Samtycker aktören till att dess namn och målsättning för utsläppsminskningar publiceras här på webbplatsen samt att aktörens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige?*
Ja Nej 

*Obligatoriskt

För mer information: peter.g.soderberg@regeringskansliet.se