Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen. Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk är välkomna att skicka in en anmälan.

Läs aktörernas deklaration och fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta. Aktörer som genom insatser i sin egen verksamhet kan bidra till minskade utsläpp i Sverige eller internationellt uppmanas att skriva in dessa insatser i FN:s databas över klimatinsatser, NAZCA. Dessa aktörer kommer att ha en länk till sitt bidrag till NAZCA-databasen vid sidan av sitt namn i listan över deltagande aktörer här på Fossilfritt Sveriges webbplats. Efter att vi tagit emot er anmälan återkommer vi med bekräftelse på ert deltagande.

Har aktören skrivit in sina klimatinsatser i FN:s databas, NAZCA?*

Ställer sig aktören bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige?*

Samtycker aktören till att dess namn publiceras här på webbplatsen samt att aktörens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige?*

*Obligatoriskt