Workshop: Fossilfritt Sverige – en permanent världsutställning

TID: 10.00—15.30, 29 mars (kaffe från 9.30)
PLATS: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Sverige ska bli en permanent världsutställning för ny fossilfri teknik. Det är visionen om hur vi kan möjliggöra export och öka konkurrenskraften hos svenska företag samtidigt som svensk teknik bidrar till fossilfrihet i andra länder. Men hur ska det gå till rent konkret? Hur kan innovationer och lösningar från företag och kommuner i Sverige få spridning och säljas i andra länder? Och vilken vad krävs för att vi verkligen ska bli det föregångsland som vi behöver vara?

Detta är temat för vårens workshop där vi som vanligt bjuder på intressanta föreläsningar, diskussioner och mingel.

PROGRAM:
10.00 En permanent världsutställning – från ord till handling Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

10.30 Finns en marknad för svenska klimatlösningar?
Verena Adamheit, Tysk-Svenska Handelskammaren
Annika Holmberg, näringsdepartementet, Smart City Sweden
Filip Kjellgren, Vinnova

11.10 Svensk teknik på export
Alarik Sandrup, Lantmännen,
Niklas Rönnäng, NIBE

11.45 Fossilfritt—en del av Sverigebilden?
Ida Grundel, Svenska Institutet

12.10 Lunch

13.00 Key note: Isabella Lövin, miljö– och klimatminister

13.30 Vilket stöd finns för att gå på export?
Karin Wessman, Exportkreditnämnden
Jan Claesson, Business Sweden
Jennie Cato, Teknikföretagen

14.10 Fika

14.40 Med målet i fokus—Klimatpolitiska rådets utvärdering
Ola Alterå , kanslichef, Klimatpolitiska Rådet

15.00 73:punktsprogramet – vad betyder det för omställningen?
Gunnar Caperius (C), samordningsansvarig i Centerpartiets riksdagsgrupp för förhandlingar om Januariöverenskommelsen
Maria Ferm (MP), statssekreterare i statsrådsberedningen

15.30 Slut

Workshopen är kostnadsfri och lunch serveras. Föredragen och diskussionerna filmas och sänds direkt på: https://www.facebook.com/FossilfrittSverige/