Från snack till handling – Hur pratar vi om klimatet så att lusten till handling växer?

Den 26 oktober anordnade Fossilfritt Sverige en workshop på temat hur vi kommunicerar kring klimatfrågan och den samhällsomställning som är nödvändig för att bli fossilfria.

Det paradoxala är att många människor tycks vara mer rädda för klimatåtgärder än för klimatförändringen. Därför är en samlad berättelse om utvecklingen av ett fossilfritt välfärdssamhälle så oerhört viktig för att öka tempot i vårt gemensamma klimatarbete.

Workshopen riktade sig till både redan anslutna aktörer och potentiella framtida aktörer och blev snabbt fulltecknad med över 200 deltagare.

Dokumentation