Välkommen på seminarium i Almedalen!

Klimatpolitik för export och tillväxt – finns det blocköverskridande enighet om näringslivets krav?

Tid: Onsdag 4/7, 11:00 – 12:00
Plats: Stora Strandgatan, Strandgatan 34
Förtäring: Lättare lunch och kaffe

För att Sverige ska nå sina klimatmål måste industri- och transportsektorn ställa om till fossilfritt. Nio branscher har inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner där de beskriver hur målen ska uppnås samtidigt som konkurrenskraften stärks. Färdplanerna innehåller beställningar på politik inom en rad områden. Det handlar bland annat om hur behoven av biomassa ska tillgodoses, om hur transformationerna ska finansieras och hur rätt incitament för att driva utvecklingen skapas.

Kan riksdagens politiker komma överens om att ge de långsiktiga förutsättningar som omställningen kräver? Välkommen till en klimatförhandling live!

Medverkande:
Gunnar Caperius (C)
Lars Hjälmered (M)
Penilla Gunther (KD)
Birger Lahti (V)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Maria Weimer (L)

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Seminariet direktsändsänds och finns tillgängligt i efterhand: www.facebook/fossilfrittsverige

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52832