Seminarium: Välja rätt tjänstebil

Det gäller att gå ifrån användandet av prisbasbelopp och se till den totala kostnaden av ett bilinnehav. Det var en av slutsatserna av dagens seminarium om tjänstebilar och förmånsbilar. Se hela seminariet i efterhand eller ta del av presentationerna.

Syftet med seminariet var att utreda vilka utmaningar och möjligheter som finns för den kommun eller det företag som vill anta Tjänstebilsutmaningen och gå över till att enbart erbjuda så kallade klimatbonusbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Både leasingföretagen och forskning visar samma sak. Förarna efterfrågar nu i stor utsträckning laddbara fordon och de som har börjat köra elbil vill sällan gå tillbaka till en med förbränningsmotor. För de anställda är de ekonomiska fördelarna uppenbara men även för företaget blir det en lägre månadskostnad, lägre skatt och lägre energikostnad.

Nyckeln för att se de ekonomiska fördelarna är att se förbi inköpspriset och se vad månadskostnaden och den totala kostnaden för bilen blir. Även fördelarna med biogasbilar lyftes fram, både ekonomiska fördelar och de övriga nyttor som användandet av biogas ger.

Det största hindret för att fler ska gå över till klimatbonusbilar är bristen på tillgängliga bilar något som deltagarna dock menar kommer att åtgärdas under de närmaste två åren.

Se seminariet här:

 

 

Program

9.30 Fossilfritt Sveriges tjänstbilsutmaning
Svante Axelsson berättar om utmaningen som samlar alla som vill ställa om.

9.45 En ny tjänstebilsmarknad
Aktörer på tjänstebilsmarknaden om förändringarna, hur kunderna påverkas och vilka möjligheter som finns. Ronny Svensson, Ynnor; Magnus Berggren, Autolease och Anders Hellman, Arval.

10.10 Erfarenheter från att ställa om fordonsparken
Ann-Charlotte Mellquist, RISE, har studerat företag som gått över till bonusbilar. Vi möter också aktörer som själva ställt om. Ann-Louise Larsson, Löfbergs; Catharina Åkesson, Atea;   Sara Gripstrand, Kalmar kommun; Anna Freiholtz, Uppsala Hem och Johan Seuffert, Stockholm Stad.

11.10 Ladda/tanka – hur ser möjligheterna ut?
Vilka är möjligheterna att ordna laddning hemma och på jobbet? Vilka förutsättningar finns för att tanka biogas? Niklas Sahlgren, Eways; Johan Wejdmark, Fastighetsägarna och Fredrik Andrén-Sandberg, E:ON.