Seminarium: Välja rätt tjänstebil – en billig klimatåtgärd

Personbilsflottan står inför ett teknikskifte. Hälften av alla nya bilar som säljs är tjänstebilar och förmånsbilar. Företag, kommuner, regioner och myndigheter har därmed en avgörande påverkan på sammansättningen av Sveriges fordonsflotta och därmed också möjligheterna att nå klimatmålet för transporterna och minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030.

Men hur väljer man rätt? Hur räknar man för att se att det blir lönsamt? Hur tar man fram en vettig policy för inköp och leasing?

Fossilfritt Sverige driver Tjänstebilsutmaningen för att uppmuntra aktörer att enbart köpa in eller leasa elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar.

Under seminariet tar vi upp goda exempel och diskuterar de frågor som en organisation kan ställas inför vid valet av tjänstebilar och förmånsbilar.

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Tid: 18 december, 09.30-13.00 (inkl. lunch)
Plats: Scandic Continental, Stockholm

Anmälan

Välkommen också att följa seminariet via videolänk på Facebook: www.facebook.com/FossilfrittSverige