Seminarium: Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

PLATS: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm
TID: 20 maj, 10.00-16.00 (kaffe och registrering från 9.30)

Redan idag finns mycket av den teknik som krävs för att vi ska nå målet om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Det som krävs är att den efterfrågas på marknaden. Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till ca 700 miljarder kronor och skulle kunna vara en motor i omställningen till fossilfritt.

Välkommen att delta i ett seminarium där vi reder ut vilka hinder, och framför allt, vilka möjligheter som finns. Hur kan företag, kommuner och myndigheter samverka så att de offentliga medlen används på ett sätt som gör att vi når de gemensamma målen? Seminariet samarrangeras av Fossilfritt Sverige och Upphandlingsmyndigheten.

Medverkar gör bland annat Ardalan Shekarabi, civilminister, Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Anmäl dig här!

Observera att seminariet filmas och direktsänds på internet.

Program:

10:00 Kraftsamling för fossilfri upphandling
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige  och Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

10:20 Ställ krav, vi kan leverera! – offentlig upphandling är nyckeln till industrins färdplaner
Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier och Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag

10:35 Från politik till praktik – upphandling är en lagsport
Annie Ståhlberg, Upphandlingsmyndigheten, Odd Olaf Schei, DIFI, norska upphandlingsmyndigheten, och Andreas Hagnell, SKL

11:00 Workshopframgångsfaktorer och hinderanalys

11:20 Halverade utsläpp 2030 – klimatsmart upphandling inom byggsektorn 

12:00 Lunch

13:00 70% reduktion till 2030  – klimatsmart upphandling inom transportsektorn 

13:45 Offentlig upphandling – nyckeln till världens första fossilfria land?
Ardalan Shekarabi, civilminister

14:15 Fika

14:40 Offentlig upphandling av miljöbilar motorn i bilparkens transformation 

15:00 Stöd för klimatneutral upphandling?

15:20 Politikerdebatt: Vilka beslut behöver fattas för att höja klimatambitionerna inom den offentliga upphandlingen

15:40 Summering och nästa kliv framåt