Lätt för kommunerna att göra rätt – möjligheter och synergier i klimatomställningen

Välkommen till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sätt som samtidigt ger invånarna en högre livskvalitet.

Kommuner och regioner har möjlighet att påverka både kommuninvånare och näringsliv och kan visa vägen mot ett fossilfritt samhälle. Det finns också många vinster med att genomföra åtgärder för att minska utsläppen. Det kan handla om både ekonomi, hälsa och överhuvudtaget att göra kommunen eller regionen attraktivare för både invånare och näringsliv.

Fossilfritt Sverige och Klimatkommunerna bjuder därför in till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sätt som samtidigt ger invånarna en högre livskvalitet. Vi lyfter konkreta exempel som fler kan ta efter med ett särskilt fokus på hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg i klimatarbetet.

Konferensen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är 17 november.

Tid: Tisdag 26 november, 10.00 – 16.00 (kaffe och registrering 9.30)
Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65,  Stockholm
Websändning: www.fossilfritt-sverige.se

Till anmälan

Program:

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Klimatkrav i offentlig upphandling
En nyckel till industrins omställning
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

10.20 Klimatkommunernas tiopunktslista
Handfasta tips till Sveriges kommuner
Lennart Bondesson, ordf, Klimatkommunerna
Maria Ivansson, verksamhetsledare, Klimatkommunerna
Filippa Borgström, verksamhetsledare, Klimatkommunerna

10.50 Från bördefördelning till skördefördelning
Om klimatåtgärdernas stora sidonyttor
Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, KTH

11.05 Fossilfria persontransporter
Omställning av skolskjuts och färdtjänst
Maisa Young, miljöhandläggare, Uppsala kommun

11.15 Minskad trafik med samordnad varudistribution
Populära åtgärden som kan bli lönsam
Olof Moen, forskningsledare, Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

11.25 Strategier för att ställa rätt krav
Navigera rätt i upphandling av transporter
Per Erik Österlund, projektledare, Stockholms stad

11.35 Tjänstebilsutmaningen
Fordonsmarknaden förändras och kommunerna kan driva på
Anna Teghammar, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen
Sara Gripstrand, hållbarhetsstrateg, Kalmar kommun
Thea Ohlander Arfwidsson, Strategiskt mobilitetsansvarig Lunds kommun

12.00 Lunch

13.00 Vad gör de rätt i Helsingborg?
Vision, leverantörsdialog, trappstegsmodell och tävlingsmoment – strategier för förbättrad upphandling i kommunen som blivit Sveriges miljöbästa tre år i rad
Lars Thunberg, kommunalråd, Helsingborgs stad
Kristina Fägerskiöld, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad
Tina Appelqvist, Klimat och miljöansvarig, Helsingborgshem

13.30 Workshop: Synergier av klimatåtgärder
Workshop om att greppa sidonyttor i klimatarbetet med docent Mikael Karlsson, Fil Dr Eva Alfredsson, och miljöekonom Nils Westling; KTH

14.30 Fika

15.00 TBA

15.30 Höga krav på skolmaten
Ingen motsättning mellan nyttigt, gott och klimatsmart i Södertälje
Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun

15.40 Förbrukningsprodukter i verksamheten
Ökad andel förnybart material genom upphandling
Johanna Bjuhr Männer, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen

15.50 Avslutning – lärdomar från dagen

16.00 Slut

Moderator: Svante Axelsson och Karin Bagge, Fossilfritt Sverige