Save the date: Lätt för kommunerna att göra rätt – möjligheter och synergier i klimatomställningen

Välkommen till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sätt som samtidigt ger invånarna en högre livskvalitet.

Kommuner och regioner har stora möjligheter att aktivt bidra till att vi uppnår de svenska klimatmålen. Det finns också många vinster med att genomföra åtgärder för att minska utsläppen. Det kan handla om både ekonomi, hälsa och överhuvudtaget att göra kommunen eller regionen attraktivare för både invånare och näringsliv.  

Konferensen fokuserar därför på att lyfta fram konkreta åtgärder som flera kan ta efter och de synergieffekter det kan ge på andra områden. Fossilfritt Sverige kommer att presentera förslag på åtgärder som kommuner och regioner kan använda sig av för att öka takten på omställningen.

Program meddelas senare men det går att anmäla sig redan nu!

Tid: Tisdag 26 november, 10.00 – 16.00 (kaffe och registrering 9.30)
Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65,  Stockholm
Websändning: www.fossilfritt-sverige.se

Till anmälan