Samling av lärande exempel

Runt om i Sverige bubblar det av goda exempel på lyckat klimatarbete. För att fler ska ha möjlighet att ta efter samlar Fossilfritt Sverige nu in och sprider lyckade satsningar så att aktörerna inom initiativet ska kunna lära sig av varandras erfarenheter.

Det är ett samarbete med Naturvårdsverket och deras sida Sveriges Miljömål som sedan tidigare samlar in exempel på bra miljömålsarbete där insatser för klimatet är en viktig del. På Fossilfritt Sveriges sida lyfter vi fram aktuella exempel som vi särskilt vill belysa just nu och på Sveriges Miljömål finns en bank av inspirerande exempel indelat på olika områden.

Till Lärande exempel