Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

För att stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbetet med initiativet tillsattes den 1 september 2016 Svante Axelsson som nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

svante-axelsson037_resized_2Uppdraget för samordnaren går ut på att synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige samt tillhandahålla en plattform för att inspirera, utmana och lära av varandra. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018. Läs regeringens pressmeddelande.