Så blir en hållbar batterivärdekedja en ny svensk industriframgång

Tid: 2 december, 11.00-12.00
Webbsänds här

Sverige har unika förutsättningar att ta en ledande position i utvecklingen av hållbara batterier och därmed bygga upp en helt ny industrigren samtidigt som det bidrar till genomförandet av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

Fossilfritt Sverige har därför i samarbete med företag längs hela värdekedjan, akademi och miljöorganisationer tagit fram en strategi för en hållbar batterivärdekedja som nu lanseras och överlämnas till regeringen.

Medverkar på seminariet gör bland annat klimat– och miljöminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan.

Till anmälan