Nyhetsbrev januari 2019

I nyhetsbrevet för januari kan du bland annat läsa om branschernas krav på klimatpolitik och inbjudan till en konferens om färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

Krav på klimatpolitik från branscherna

I en debattartikel den 4 januari skriver Svante Axelsson tillsammans med företrädare för de nio branscher som hittills presenterat sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Nio förslag till den nya regeringen presenteras i artikeln. Förslagen är i korthet:

1.  Staten och energimyndigheten bör utforma en elektrifieringsstrategi som visar hur elförsörjningen kan garantera stabil effekttillgång och tillräcklig nätkapacitet till konkurrenskraftiga priser.

2. Industriklivet bör utvecklas och förstärkas.

3. Klimatklivet bör behållas och utvecklas för att bli mer relevant även för den exporterande industrin.

4. Ta fram en CCUS-strategi (Carbon capture, utilisation and storage).

5. Tillståndsprocesserna måste vara mer förutsägbara, effektiva och rättssäkra om industrin ska kunna ställa om. Till exempel måste möjligheten att få ändringstillstånd för en befintlig verksamhet underlättas.

6. Lägg fram en bioekonomisk strategi med fokus på att råvaror från jord och skog ska ge ökad andel bioenergi och förnybara material.

7. Genomför den framlagda godsstrategin.

8. Den offentliga upphandlingen måste användas för att köpa fossilfria och klimatneutrala tjänster och varor så att de som går före får betalt för de stora riskabla investeringar som vi genomför.

9. Staten måste utveckla åtgärder som sänker risken för de som investerar i transformativa lösningar.

Läs artikeln i sin helhet

Konferens med nya färdplaner

Den 20 mars kommer nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft att lämnas över till regeringen.  En av färdplanerna rör uppvärmingssektorn som presenterade några av sina förslag i en debattartikel i början av januari.

Läs artikeln här

I samband med överlämnandet diskuteras också vilka slutsatser som kan dras och vilka politiska åtgärder bör genomföras till följd av tidigare överlämnade färdplaner. Hur blir det fortsatta färdplansarbetet framgångsrikt och vilka utmaningar finns för att uppnå branschernas målsättningar?

Konferensen som hålls på Berns i Stockholm fokuserar på samspelet mellan näringsliv och politik på klimatområdet och Sveriges möjligheter att leda utvecklingen och därigenom påskynda den globala omställningen.

Program för dagen meddelas senare men du kan anmäla dig redan nu för att garantera plats.

Anmälan

Nytt datum för workshop

Vårens workshop som i tidigare nyhetsbrev annonserats 27 mars är flyttad och kommer i stället att hållas fredag 29 mars på Scandic Continental i Stockholm. Inbjudan kommer inom kort.

Ny medarbetare på kansliet

Ebba Willerström Ehrning går nu på föräldraledighet och istället börjar Karin Bagge på Fossilfritt Sveriges kansli. Karin kommer närmast från SKL och kommer bland annat att arbeta med frågor om krav på fossilfrihet i upphandlingar samt Tjänstebilsutmaningen.

Goda exempel

Empty classrom with lot of chairs

Fossilfritt Sverige samlar tillsammans med Naturvårdsverket in goda exempel på klimatarbete som fler kan lära av. Exemplen samlas hos Sveriges miljömål tillsammans med fler exempel på lyckat miljömålsarbete. På Fossilfritt Sveriges hemsida lyfter vi just nu fram följande:

Gemensam återanvändningsportal
Med hjälp av en gemensam återanvändningsportal kan Ystads kommun bättre använda det överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och lokaler som uppstår i olika delar av verksamheten. Detta leder till att man både sparar pengar och undviker utsläpp av växthusgaser. Läs mer…

Kalendarium:

12/3 Rapportsläpp: Småföretagens möjligheter att ställa om
Arrangör: Företagarna, Fossilfritt Sverige

15/3 Klimatforum
Arrangör: Naturvårdsverket, Aktuell Hållbarhet
Mer information

20/3 Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft – överlämning och konferens
Arrangör: Fossilfritt Sverige
Anmälan

28/3 Seminarium: Power to X – klimatets globala räddare?
Arrangör: Fossilfritt Sverige och WEC Sweden
Mer information

29/3 Fossilfritt Sveriges workshop
Arrangör: Fossilfritt Sverige

Nya aktörer

Vi hälsar följande nya aktörer välkomna till Fossilfritt Sverige:

Bulten Bike
Landskrona stad
LeasePlan Sverige AB
SKF Sverige AB
Valdemarsviks kommun
Vattenbussen AB