Inbjudan till konferens: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

TID: Onsdag den 20 mars kl.10.00-16.00 (kaffe från 9.30)
PLATS: Stora salongen, Berns, Stockholm

Välkommen att närvara då nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft lämnas över till regeringen.

Det är bergmaterialbranschen, digitaliseringskonsultbranschen, sjöfartsbranschen och uppvärmningsbranschen som nu lämnar över sina färdplaner där de beskriver sina egna vägar för att bli fossilfria.

I samband med överlämnandet av nya färdplaner följer vi också upp hur arbetet med de redan överlämnade färdplanerna fortgår och diskuterar vilka slutsatser som kan dras och vilka politiska åtgärder som bör genomföras. Hur blir det fortsatta arbetet framgångsrikt och vilka utmaningar finns för att uppnå branschernas målsättningar?

Konferensen fokuserar på samspelet mellan näringsliv och politik på klimatområdet och Sveriges möjligheter att bli världens första fossilfria välfärdsland och därigenom påskynda den globala omställningen. Medverkar gör bland annat: Isabella Lövin (MP), miljö- och klimatminister, Ibrahim Baylan (S), näringsminister och Annie Lööf (C), partiledare.

Konferensen direktsänds på www.fossilfritt-sverige.se

Anmälan till konferensen är nu stängd.

Moderatorer:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare färdplaner, Fossilfritt Sverige

Program:

10:00 Adolf Fredriks Flickkör

10:05 Moderatorer välkomna

10.10 Anförande: Isabella Lövin, miljö- och klimatminister inklusive följdfrågor från moderatorer

10:20 Presentation och överlämning av färdplaner
Sjöfartsnäringen: Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart
Bergmaterialindustrin: Mårten Sohlman, VD, Sveriges Bergmaterialindustri
Uppvärmningsbranschen: Reinhold Lennebo, VD, Fastighetsägarna
Digitaliseringskonsultbranschen: Niklas Flyborg, VD, Cybercom

10.40 Anförande: Ibrahim Baylan, näringsminister inklusive följdfrågor från moderatorer

11:00 Adolf Fredriks Flickkör

11:05 Anförande: Svante Axelsson och Malin Strand

11.15 Statusuppdatering från de nio första färdplanerna
Gruv- och mineralbranschen: Per Ahl, VD, Svemin
Stålindustrin: Fredrik Emilson, VD, Höganäs
Cementbranschen: Magnus Ohlsson, VD, Cementa
Betongbranschen: Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong
Bygg- och anläggningssektorn: Jan Odelstam, VD, Skanska Kommersiell utveckling Norden
Dagligvaruhandeln: Magnus Johansson, VD, Coop
Flygbranschen: Christian Clemens, VD, BRA
Åkerinäringen: Anette Berg, VD, Vivaldis åkeri
Skogsnäringen: Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör, Billerud Korsnäs

12:15 LUNCH 

13:15 Anförande: Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

13:30 CCS – Gör Sverige allt vi kan?
Sören Eriksson, utvecklingsingenjör,
Preem Ulrika Jardfelt, chef Värme Sverige, Vattenfall
Åsa-Britt Karlsson, Särskild utredare, Utredningen om negativa utsläpp av växthusgaser
Jessica Rosencrantz, klimatpolitisk talesperson, Moderaterna

14:00 Hur klarar vi effektutmaningen när industrier och transporter elektrifieras?
Lars Edström, VD, Göteborg Energi Nät AB
Catarina Naucler, forsknings- och utvecklingschef, Fortum
Tomas Hirsch, energiansvarig, SSAB

14:20 FIKA

 14:50 Överskott på kapital men underskott på klimatinvesteringar
Alexander Schenk, Sverigechef, Europeiska investeringsbanken
Peter Tornberg, chef Projektutveckling och förvärv, OX2
Klara Helstad, chef för enheten Hållbar industri, Energimyndigheten
Carl Rosén, departementsråd, Näringsdepartementet

15:10 Tre ben för att klara 70% minskade utsläpp från transporterna
Jessica Alenius, vice vd, Bil Sweden
Marie Hagberg, chef för Transportkvalitet, Trafikverket
Sören Eriksson, utvecklingsingenjör, Preem
Christian Dymén, tekn. dr, trafikkonsult och forskare, Trivector