Filmer om färdplanerna

I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver olika branscher hur de kan bli fossilfria eller klimatneutrala och vad som krävs för att målen ska nås. I korta filmer berättar här verksamma inom branscherna om vägen mot en fossilfri framtid.

Betongbranschen

Bygg- och anläggningssektorn

Cementbranschen

Dagligvaruhandeln

Flygbranschen

Gruv- och mineralbranschen

Skogsnäringen

Stålindustrin

Åkerinäringen