Färdplansöverlämningen flyttas fram

Seminariet som skulle hållits den 18 mars flyttas nu fram på grund av den ökande spridningen av coronaviruset.

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft kommer att överlämnas till regeringen vid ett senare tillfälle och vi ber att få återkomma med plats och tidpunkt när läget klarnar.

Sex av de åtta färdplanerna samt en sammanfattningsrapport av alla färdplanerna finns dock redan tillgängliga att läsa här.