Exponentiell utveckling kan leda till halverade utsläpp

Under torsdagen publicerades en rapport framtagen av Future Earth och Sitra med stöd av bland annat Fossilfritt Sverige. Exponential Climate Action Roadmap visar på potentialen hos olika sektorer av världsekonomin att halvera sina utsläpp av växthusgaser till år 2030. Det kommer dock att kräva kraftfullare politiska styrmedel och ett starkt ledarskap i klimatfrågan.

Rapporten lyfter också fram hur digitaliseringen kan utgöra en joker i omställningen med potential att direkt påverka 30% av utsläppen och indirekt  också övriga utsläpp genom att påverka konsumentbeteende, skala upp delande ekonomin och understödja näringslivets utveckling mot cirkulär ekonomi.

Exponential Climate Action Roadmap presenterades vid Global Climate Action Summit i San Fransisco av professor Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, och Christiana Figueres, Mission 2020.

Läs rapporten