Beräkna och redovisa utsläpp

På grund av sjukdom flyttas webbseminariet.
Ny tid: 20 augusti, kl. 08.30-10.00

En viktig del i arbetet med att sätta ett mål för att minska växthusgasutsläppen från ett företag eller organisation är att skaffa sig en bild av varifrån utsläppen kommer och beräkna hur stora de är.

I detta webbseminarium, som är det andra i en serie om att sätta klimatmål och utarbeta strategier, får vi en introduktion i hur man redovisar utsläpp i Greenhouse Gas-protokollet och genomför konkreta åtgärder för att minska utsläppen.

Till anmälan

Kommande seminarier:
10/9 Klimatmål, strategier och åtgärder i scope 3
13/10 Integrera klimat- och affärsstrategi

Seminarieserien arrangeras i samarbete med Världsnaturfonden WWF och Exponential Roadmap

Läs mer om 1.5 Business Playbook
Läs mer om Science Based Targets