Almedalen: Angrip klimatfrågan via köksvägen

Möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser underskattas, eftersom potentiella synergier mellan olika politikområden ignoreras. Hur tar vi bättre vara på win-win-situationer när vi utformar politik och vad kan göras för att kunskapen ska nå beslutsfattare?

Att utsläppsminskningar kan göras med åtgärder som samtidigt hjälper oss nå andra samhälleliga mål är väl belagt i vetenskapliga studier, men ingår sällan i beslutsunderlag i klimatpolitiken. Potential till win-win med utsläppsminskningar finns inom vitt skilda politikområden. Vad vet vi om hur klimatpolitiken samspelar med övriga samhällsmål? Varför förbises väl utforskade synergier i de politiska beslutsprocesserna? Kan bättre kunskap om synergierna hjälpa oss nå klimatmålen? Inom vilka politikområden kan klimatsynergier motivera nya satsningar?

Medverkande:
Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna
Johan Hultberg, Moderaterna
Jakop Dalunde, Miljöpartiet
Martin Ådahl, Centerpartiet
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Nils Westling, 2050
Mikael Karlsson, 2050