Här samlar vi länkar till praktiska guider och vägledningar för dig som arbetar med klimatfrågor inom ett företag, en kommun eller annan organisation.

Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon
Men vilka krav kan man ställa i offentlig upphandling och hur ska man ställa dem så att de faktiskt leder till förnybara alternativ. Guiden från Biodriv Öst är ett praktiskt komplement till de handledningar som finns hos Upphandlingsmyndigheten och i bilagan finns också konkreta lärande exempel.

Nettonoll: Kommunernas arbete mot nettonollutsläpp
Klimatkommunerna visar upp goda exempel och strategier för kommunernas klimatarbete.

Hållbar stadsutveckling
Rådet För Hållbara Städer samlar exempel och information om rapporter, satsningar och kommande utlysningar.

Sveriges Miljömål: Råd och stöd till kommuner och företag
På Sveriges Miljömål samlar Naturvårdsverket förutom lärande exempel också konkreta råd till företag och kommuner i deras miljömålsarbete där målet om begränsad klimatpåverkan ingår. Dessutom förslag till miljöpolicy för mindre företag.