För att inspirera och sprida kunskap arrangerar Klimatrådet i Jönköpings län, där såväl länsstyrelsen som länets kommuner finns representerade, en solsafari där länets invånare får chansen att besöka solcellsanläggningar och lära sig mer om energiformen.

Solsafari är ett tillfälle då solcellsägare runt om i länet visar upp sina solceller. Med hjälp av karta och adresser har den som vill en unik möjlighet att besöka anläggningsägare i hela länet. Folk kan passa på att ställa frågor till ägarna och lära sig mer om solcellers nytta, hur de fungerar och hur de själva själv kan göra el från solen. Aktiviteten samordnas av länsstyrelsen, men anordnas tillsammans med länets alla Energi- och klimatrådgivare.

Poängen är att personer som funderar på att installera solceller får på detta sätt värdefull kunskap från de som vet bäst: de som själva har testat. Det är enkelt att få personer/företag/lantbruk att visa upp sina solceller då många känner stolthet över dem.

Effekter
På Solsafari 2017 uppskattar vi att det var omkring 500 personer som besökte de 61 solcellsanläggningar som då var i programmet. Responsen har varit positiv men man kommer under hösten att utvärdera hur många nya anläggningar detta kan ha resulterat i. Om det kontinuerliga solcellsarbetet i Jönköpings län kan dock sägas att utbyggnadstakten 2017 var 83%, vilket är 21 % över rikssnittet, och är det län som erhåller näst mest solcellsstöd per capita i hela Sverige.

Kontaktinformation
Otto Hedenmo, projektledare Solkraft Länsstyrelsen i Jönköpings län, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se


Fler lärande exempel:

Länk till Sveriges Miljömål