Runt om i Sverige bubblar det av lyckade satsningar och projekt som sänkt växthusgasutsläppen hos ett företag eller en kommun. Dessutom har det ofta visat sig ha flera positiva synergieffekter. Det handlar om allt från energieffektivisering och smartare transporter till lyckade upphandlingar av varor och tjänster med lägre klimatavtryck.

Fossilfritt Sverige samarbetar med Naturvårdsverket för att samla in goda exempel som fler företag och kommuner kan lära sig av. På webbplatsen Sverigesmiljömål.se hittar du en hel bank med lärande exempel. På denna sida presenteras några aktuella exempel som vi särskilt vill belysa just nu.

Lägre utsläpp med samtransporter och ruttoptimering

Norrmejerier1

Norrmejerier och dess dotterbolag Lincargo har minskat antalet körda mil för både sig själva och andra genom att arbeta med samtransporter och ruttoptimering. Tillsammans med en satsning på mer tankning av HVO har det givit utsläppsminskningar på 57 procent mellan år 2014 – 2017. Läs mer…


Kunskapshöjande solsafari

Västerlid1

För att inspirera och sprida kunskap arrangerar Klimatrådet i Jönköpings län, där såväl länsstyrelsen som länets kommuner finns representerade, en solsafari där länets invånare får chansen att besöka solcellsanläggningar och lära sig mer om energiformen. Med hjälp av karta och adresser har den som vill en unik möjlighet att besöka anläggningsägare i hela länet. Läs mer…


Samordnad varudistribution på Södertörn

De åtta kommunerna på Södertörn har samordnat sina varutransporter till de kommunala verksamheterna. Genom att transporterna går till en omlastningscentral och därifrån körs ut via fastställda rutter har leveranserna till verksamheterna minskat med 50 procent. Läs mer…


Gröna obligationer och divestering av kommunens kapitalplaceringar

Slottet

Som första kommun i Sverige bestämde sig Örebro 2014 för att divestera, det vill säga ta sina investerade pengar från fossil industri. Kommunen klimatsäkrar nu kapitalförvaltningen genom att placera tillgångarna i de mest hållbara företagen och bidrar till marknaden för hållbara placeringar genom att emittera gröna obligationer. Läs mer…


Fler lärande exempel:

Länk till Sveriges Miljömål


Andra exempelsamlingar:

Kommunernas arbete mot nettonollutsläpp
Klimatkommunerna visar upp goda exempel och strategier för kommunernas klimatarbete. www.nettonoll.se

Hållbar stadsutveckling
Rådet för hållbara städer samlar exempel på projekt inom hållbar stadsutveckling. www.hallbarstad.se/plattformen/goda-exempel/