Runt om i Sverige bubblar det av lyckade satsningar och projekt som sänkt växthusgasutsläppen hos ett företag eller en kommun. Dessutom har det ofta visat sig ha flera positiva synergieffekter. Det handlar om allt från energieffektivisering och smartare transporter till lyckade upphandlingar av varor och tjänster med lägre klimatavtryck.

Fossilfritt Sverige samarbetar med Naturvårdsverket för att samla in goda exempel som fler företag och kommuner kan lära sig av. På webbplatsen Sverigesmiljömål.se hittar du en hel bank med lärande exempel. På denna sida presenteras några aktuella exempel som vi särskilt vill belysa just nu.

Soldriven vätgasmack i Mariestad

Mariestad Vätgasstation32

Mariestads kommun har byggt världens första solcellsdrivna vätgastankstation. Anläggningen är självförsörjande på el och när väl bilflottan kommit upp i storlek räknar kommunen med att spara pengar på anläggningen. Läs mer…


Asfaltsverk på träpellets

asfaltverk Oslo

För bygg- och fastighetsföretaget NCC står asfaltsproduktionen för en betydande del av koncernens växthusgasutsläpp. Nu har man lyckats kapa dem rejält genom en gradvis övergång till biobränslen i form av tallbecksolja och en egenutvecklad metod med träpellets. Läs mer…


Kravtrappa för fossilfrihet i upphandlingar

Helsingborg

Helsingborgs stad ställer i ett antal upphandlingar krav på fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner enligt en trappstegsmodell. Det ger entreprenören tydliga villkor och goda möjligheter att ställa om fordonsflotta och verksamhet under kontraktstiden. Läs mer…


Bättre återanvändning av möbler och prylar med gemensam portal

Empty classrom with lot of chairs

Med hjälp av en gemensam återanvändningsportal kan Ystads kommun bättre använda det överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och lokaler som uppstår i olika delar av verksamheten. Detta leder till att man både sparar pengar och undviker utsläpp av växthusgaser. Läs mer…


Intern klimatväxling gav minskat flygande

norrtåg smalbild (2)

Region Västernorrland har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor för att klara sitt klimatmål för tjänsteresor. Det innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning. Pengarna används till att subventionera resor med kollektivtrafik. Sedan modellen infördes har andelen av personalens resor till Stockholm som sker med flyg minskat från 47 procent till 16 procent. Läs mer…


Fler lärande exempel:

Länk till Sveriges Miljömål


Praktiska guider:

Här samlar vi länkar till praktiska guider och vägledningar för dig som arbetar med klimatfrågor inom ett företag, en kommun eller annan organisation. Läs mer…