Runt om i Sverige bubblar det av lyckade satsningar och projekt som sänkt växthusgasutsläppen hos ett företag eller en kommun. Dessutom har det ofta visat sig ha flera positiva synergieffekter. Det handlar om allt från energieffektivisering och smartare transporter till lyckade upphandlingar av varor och tjänster med lägre klimatavtryck.

Fossilfritt Sverige samarbetar med Naturvårdsverket för att samla in goda exempel som fler företag och kommuner kan lära sig av. På webbplatsen Sverigesmiljömål.se hittar du en hel bank med lärande exempel. På denna sida presenteras några aktuella exempel som vi särskilt vill belysa just nu.

Minskat resande med mötespolicy och virtuell teknik

teliabild

Med hjälp av mötespolicy, virtuell teknik och ett fokuserat arbete för att förändra mötesbeteendet har Telia lyckats minska sina fysiska resor med över 80 procent sedan 2001, därmed även resekostnaderna och koldioxidutsläppen med lika mycket. Läs mer…


Gemensam anläggning ger lantbrukare biogas och gödsel

Flygbild Alvesta v 37 2015 (2)

Tolv lantbrukare utanför Alvesta har gått samman och byggt en biogasanläggning där man förädlar gårdarnas gödsel samt mat- och slaktavfall till biogas och biogödsel. Det ger både förnybart fordonsbränsle, gödsel till åkrarna och minskade metan- och lustgasutsläpp från flytgödsellagren. Läs mer…


Gemensam elbilspool sänker utsläppen från resor i tjänsten

delbil

Genom en gemensam bilpool bestående enbart av elbilar har åtta företag och organisationer i Kalmar sänkt utsläppen från sina resor i tjänsten. Bilarna som används av företagen dagtid kan sedan också användas av privatpersoner och andra företag kvällar och helger. Läs mer…


Gröna obligationer och divestering av kommunens kapitalplaceringar

Slottet

Som första kommun i Sverige bestämde sig Örebro 2014 för att divestera, det vill säga ta sina investerade pengar från fossil industri. Kommunen klimatsäkrar nu kapitalförvaltningen genom att placera tillgångarna i de mest hållbara företagen och bidrar till marknaden för hållbara placeringar genom att emittera gröna obligationer. Läs mer…


Samordnad varudistribution på Södertörn

De åtta kommunerna på Södertörn har samordnat sina varutransporter till de kommunala verksamheterna. Genom att transporterna går till en omlastningscentral och därifrån körs ut via fastställda rutter har leveranserna till verksamheterna minskat med 50 procent. Läs mer…


Fler lärande exempel:

Länk till Sveriges Miljömål


Praktiska guider:

Här samlar vi länkar till praktiska guider och vägledningar för dig som arbetar med klimatfrågor inom ett företag, en kommun eller annan organisation. Läs mer…