Besöksadress: Karlavägen 100 A
Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm
Twitter: @FossilfrittSE
Facebook: fossilfrittsverige

Allmänna frågor: m.fossilfrittsverige@regeringskansliet.se

Nationell samordnare
Svante Axelsson
svante.axelsson@regeringskansliet.se
+ 46 70-340 69 53

Projektledare
Malin Strand
malin.strand@regeringskansliet.se
+46 76-139 87 10

Kommunikationsansvarig
Peter Söderberg
peter.g.soderberg@regeringskansliet.se
+46 70-310 57 97

Projektledare
Ebba Willerström Ehrning
ebba.willerstrom.ehrning@regeringskansliet.se
+46 70-361 07 18

Observera att Fossilfritt Sverige är en del av Regeringskansliet som är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.